Help:Inhoud

Uit Wiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

voor een korte handleiding:
ga naar: Welkom

Hulp: meedoen & opmaak

Meedoen = Aanmelden

Iedereen kan meedoen.
Het enige wat je hoeft te doen is je aanmelden. Ook dan pas zie je overal [bewerken} knoppen
Aanmelden gaat op de Wiki nog gemakkelijker dan in het Forum:
je hoeft alleen je naam, je email adres en een wachtwoord op te geven en je kunt direct aan de slag.
Je vindt de link voor Aanmelden / Inschrijven rechts in de bovenhoek op iedere pagina.
Helaas staat deze aanmelding geheel los van je aanmelding op het Discussie Forum.
Het zijn volstrekt verschillende programm's en samenwerken doen ze niet met elkaar (hoewel wij je graag het idee geven dat dat wel het geval is).

Onderteken je bericht/wijziging

Als je bijdrage persoonlijk van aard is (je mag zelf beslissen of dat zo is) onderteken je je eigen bijdrage.
Dat gaat heel simpel:

 • voor alleen je naam: plaats 3 tildes: ~~~
 • voor je naam + datum: 4 tildes ~~~~
  • Je krijgt dan: Reintoch 2 jun 2008 15:43 (CEST)


Plaats je een bericht in "overleg" (zie tabblad boven) dan teken je altijd, en altijd met je naam + datum


Volgen

Wil je op de hoogte gehouden worden van wijzigingen, dan kun je dat instellen in "mijn voorkeuren" en "volglijst".
Je vindt ze helemaal rechts bovenaan iedere pagina (als je je aangemeld hebt).
Je kunt voor elke pagina aangeven dat je die wilt volgen.
Het snelst gaat dat met de tab “volgen” bovenaaan iedere pagina.
Het beheer van volgen doe je in volglijst in je persoonlijke balk helemaal bovenaan.
Die zie je alleen als je aangemeld bent. Per email volgen werkt natuurlijk alleen als je je email adres opgegeven hebt.

Rariteiten van Wiki

Er zijn een paar echt bijzondere dingen waar je binnen Wiki op bedacht moet zijn:

 • een nieuwe regel bereik je niet door een return, dus 1 x ENTER maar door:
  • een regel wit: dus 2 x ENTER
  • of <br>
 • een spatie aan de linker kantlijn, dus vóór een regel, geeft een wit vlak met streejes: zo dus
een wit vlak met streepjes 
 • een dubbele punt of puntkomma aan de linkerkantlijn geven lijsten (zie hieronder)


Afbeelding toevoegen

Twee stappen:
1. opladen via "Plaatje uploaden"
2. afbeelding opnemen in pagina
1. opladen
Klik op de link Plaatje uploaden in de linkerbalk bij hulpmiddelen
Zorg dat je afbeelding de juiste grootte heeft:
Maximaal 600px breed; aanbevolen maximaal 350px breed; resolutie 72.
2. plaatsen
Om je afbeelding in te voegen in een pagina kun je een van de volgende codes gebruiken:

 • [[Bestand:Afbeelding.jpg]]
 • [[Bestand:Afbeelding.png|alternatieve tekst]]
 • ook mag je gebruiken: left/right/center
  • [[Bestand:Afbeelding.gif|right|alternatieve tekst]]

Tekst loopt om je plaatje heen.

Indelen van pagina's

Koppen en secties

Nieuwe secties worden voorafgegaan door koppen. Koppen worden gemaakt door =-tekens te gebruiken. Voor een tweedegraads kop (de eerstegraads kop is altijd de titel van de pagina), gebruik je == Tweedegraads kop ==. Verder is er nog een === Derdegraads kop === tot en met een ====== Zesdegraads kop ======.

ik

Inhoudsopgave

Zijn er 4 of meer koppen dan komt er automatisch een inhoudsopgave, zoals bovenaan deze pagina.

Alinea's en regeleindes

Alinea's zijn te maken door te zorgen voor een witregel tussen twee alinea's bij het bewerken van de tekst. Met andere woorden: gebruik de Enter-toets niet éénmaal, maar tweemaal.

Let op: deze methode is beter dan het toevoegen van <br/> aan het einde. Gebruik de br-tag alleen wanneer je op een nieuwe regel wilt beginnen, zonder de alinea op te laten houden.

Horizontale scheidingslijn

Een horizontale scheidingslijn kan worden toegevoegd aan een pagina door vier streepjes ---- toe te voegen aan het begin van een regel. Voorbeeld:


En dit staat dan onder de regel.


Lijsten

Ongeordende lijsten

Ongeordende lijsten zijn te maken door een * toe te voegen aan het begin van de regel. Sublijsten kunnen worden gemaakt door ** te gebruiken, daar kunnen weer sublijsten van worden gemaakt door middel van ***. Hieronder volgt als voorbeeld een boodschappenlijstje:

* Groente en fruit
** Paprika
*** Rode paprika
*** Groene paprika
** Tomaat
** Sinaasappel
* Snoep
* Drank

Dit wordt:

 • Groente en fruit
  • Paprika
   • Rode paprika
   • Groene paprika
  • Tomaat
  • Sinaasappel
 • Snoep
 • Drank

Genummerde lijsten

Genummerde lijsten zijn te maken op dezelfde manier als ongeordende lijsten, maar dan door een # toe te voegen aan het begin van de regel. Hieronder volgt als voorbeeld een uitslagenlijstje van een familierace:

# Familie Blaat
# Familie Van de Loo
## Frank
## Jolene
## Bob
# Familie Melp

Dit wordt:

 1. Familie Blaat
 2. Familie Van de Loo
  1. Frank
  2. Jolene
  3. Bob
 3. Familie Melp

Er mag echter niet meer dan 1 regeleinde (enter) tussen opeenvolgende #-tekens staan, anders begint de telling opnieuw:

# Familie Blaat
# Familie Van de Loo

## Frank
## Jolene
## Bob
# Familie Melp

Dit wordt:

 1. Familie Blaat
 2. Familie Van de Loo
  1. Frank
  2. Jolene
  3. Bob
 1. Familie Melp

Definitielijsten

Definitielijsten worden gebruikt om betekenissen (definities) weer te geven. Het uitzicht van deze lijsten wordt vaak nagedaan d.m.v. *'''term''':definitie. Het verdient echter aanbeveling om definitielijsten te gebruiken in dit geval omdat de resulterende html duidelijker is, waardoor een pagina toegankelijker wordt voor alternatieve browsers (blinden, surfen via gsm, ...).

;term:definitie 
term
definitie

Voorbeeld:

;appel: zoet of zuur fruit, geel, groen of rood van kleur, van een appelboom
;tomaat: meestal rode vrucht van een tomatenplant
;aardappel: wortelknol van een aardappelplant
appel
zoet of zuur fruit, geel, groen of rood van kleur, van een appelboom
tomaat
meestal rode vrucht van een tomatenplant
aardappel
wortelknol van een aardappelplant

Een term kan meerdere definties hebben:

;saté
:stokje met kleine (0,5 cm dik) stukjes vlees aangeregen (Nederland)
:stokje met grote kubussen vlees en groenten aangeregen (België)
saté
stokje met kleine (0,5 cm dik) stukjes vlees aangeregen (Nederland)
stokje met grote kubussen vlees en groenten aangeregen (België)

Meerdere termen kunnen een betekenis delen:

;ds
;dossier
:in samenvattingsregel, aanmaak of aanvulling van vandalismedossier
ds
dossier
in samenvattingsregel, aanmaak of aanvulling van vandalismedossier

Links

interne links/verwijzingen

Een speciale wiki-code zorgt voor een interne link (dat wil zeggen, binnen hetzelfde domein), dit gebeurt met twee blokhaken openen ( [[ ) en twee blokhaken sluiten ( ]] )

[[Handboek MediaWiki]] wordt Handboek MediaWiki

Voor een wiki pagina is dit voldoende.

Wil je linken naar een anker, dan zet er een # voor. En zet je een | achter het anker, gevolgd door de tekst die zichtbaar moet worden.

[[#opmaak|opmaak]] wordt opmaak

Of: [[#opmaak|naar opmaak]] wordt naar opmaak

 • Een link naar een niet bestaand artikel is rood. Bestaat het artikel wel, dan is de kleur van het woord blauw.
 • Elke Kop (zie Koppen en secties) is automatisch een anker!
 • Een link naar een anker op een andere pagina: [[Woordenlijsten#Spanking|naar spanking]] geeft de link naar de Woordenlijsten: naar spanking
 • De links zijn hoofdlettergevoelig! De woorden in het Woordenboek en de Woordenlijsten hebben altijd een hoofdletter!


externe links

Heel eenvoudig: de url plaatsen.
Wil je de url onzichtbaar maken:
[http://jouwsite.nl jouw site] geeft: [http://www.smverhalen.nl jouw site]

Inspringen

Inspringen kan door een dubbele punt (:) toe te voegen aan het begin van een zin. Meerdere dubbele punten betekent meer inspringen.

:Ik
::Spring
:::Steeds
::::Verder
:::::In.

Bovenstaande wordt bijvoorbeeld:

Ik
Spring
Steeds
Verder
In.


Opmaak

Nadruk leggen

Nadruk leggen kan op drie manieren binnen Wikipedia. Bij alle drie de manieren wordt het te benadrukken woord omsloten door enkele aanhalingstekens ('). ''Hoi'' wordt Hoi, '''Hé''' wordt en '''''Hallo''''' wordt Hallo.

Gebruik dit ook in formules: F = m a

Let op: dit effect is alleen om nadruk te leggen, niet om koppen te maken. Verder is het zaak dit effect met mate te gebruiken. Gebruik zo min mogelijk nadruk, indien mogelijk, met andere woorden: gebruik liever ''Hoi'' dan '''Hoi'''.


Groter en kleiner

Tekst kan eventueel groter en kleiner dan normaal worden geschreven. Typ vóór een woord <big> en erna </big> om het woord groter weer te geven, zoals hier het geval is. Hetzelfde geldt voor het kleiner maken van tekst: <small> en </small> zullen het gewenste effect geven, zoals hier het geval is. Het gebruik van dit stijlmiddel wordt echter op wikipedia sterk afgeraden.

Tekstkleur

Typ voor een woord <font color="red"> en erna </font> om het woord rood weer te geven, zoals hier het geval is. Andere kleuren kunnen ook, met hexadecimale kleurenspecificaties zelfs in heel veel kleuren. Zie Lijst van Kleuren.

Let op: wees zuinig met kleuren.

Onderstrepen

Het onderstrepen van tekst doe je door de codes <u> en </u> om de tekst heen te zetten:
<u>Belangrijke tekst maar linke soep</u>
wordt dus getoond als:
Belangrijke tekst maar linke soep

Wees spaarzaam met onderstrepen. Onderstreepte woorden lijken op links, omdat die vaak onderstreept zijn. Het verdient dan ook de voorkeur niets te onderstrepen.

Uitlijnen

Het uitlijnen (links, rechts of gecentreerd weergeven) kan als volgt worden gedaan.

Typ voor een sectie, alinea, afbeelding, enzovoorts <div style="text-align: left"> en erna </div> om het links uit te lijnen.
Typ voor een sectie, alinea, afbeelding, enzovoorts <div style="text-align: center"> en erna </div> om het te centreren.
Typ voor een sectie, alinea, afbeelding, enzovoorts <div style="text-align: right"> en erna </div> om het rechts uit te lijnen.

Commentaar

Je kunt in de Bewerkpagina commentaartekst toevoegen, zonder dat dit commentaar zichtbaar is in het artikel. In de Bewerkpagina typ je:

De Definitie van Katten: <!-- Eigenlijk houd ik niet van katten --> De kat is een dier.

Het artikel toont dan:

De Definitie van Katten: De kat is een dier.

Gebruik commentaar bijvoorbeeld om anderen te wijzen op opmaaktechnische valkuilen, maar wees spaarzaam hiermee.

Speciale tekens

De meest voorkomende speciale tekens staan onderaan iedere bewerkingspagina. Door daarop te klikken worden deze in de tekst ingevoegd. Ga voor een overzicht van bijna alle speciale tekens naar Help:Speciale tekens.

Ondertekening

In discussies op overlegpagina's en dergelijke is het gebruikelijk om je teksten te ondertekenen:

 • met drie tildes (~) voeg je je gebruikersnaam in: ~~~ wordt -Lars-
 • met vier tildes voeg je je gebruikersnaam en de datum en tijd in: ~~~~ wordt -Lars- 25 feb 2005 18:47 (CET)
 • vijf tildes leveren alleen datum en tijd op: ~~~~~ wordt 12 apr 2005 02:28 (CEST)


HTML-tags

De volgende HTML-tags zijn toegelaten in wikitekst:

HTML-tag Uitleg Voorbeeld
<b> b staat voor bold=vet Voorbeeld
<big> Big staat voor groot. Door meerdere keren <big> te zetten rondom een woord, wordt hij meerdere keren vergroot Voorbeeld
<blockquote> Blockquote zorgt voor inspringen, zowel bij de linker- als bij de rechterkantlijn.

Voorbeeld

<br> <br> zorgt ervoor dat de tekst na de br op de volgende regel verder gaat Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
<caption>
Voorbeeld
<center> center zorgt ervoor dat de tekst gecentreerd wordt weergegeven
Voorbeeld
<cite> cite staat voor citeren en wordt weergegeven als italic Voorbeeld
<code> code zorgt voor het weergeven als computercode Voorbeeld
<dd>
Voorbeeld
<div>
Voorbeeld
<dl>
Voorbeeld
<dt>
Voorbeeld
<em> De em zorgt voor nadruk op de opgemaakte tekst (italic) Voorbeeld
<font> Met font kan een bepaalde opmaak aan de tekst worden meegegeven in dit geval ziet het er zo uit: <font color=blue>Voorbeeld1<font> en <font size="3">Voorbeeld2<font> en <font FACE="Courier New">Voorbeeld3</font> Voorbeeld1 Voorbeeld2 Voorbeeld3
<h1> Sectietitel van het niveau 1 komt overeen met de wikicode =..=
Voorbeeld
<h2> Sectietitel van het niveau 2 komt overeen met de wikicode ==..==
Voorbeeld
<h3> Sectietitel van het niveau 3 komt overeen met de wikicode ===..===
Voorbeeld
<h4> Sectietitel van het niveau 4 komt overeen met de wikicode ====..====
Voorbeeld
<h5> Sectietitel van het niveau 5 komt overeen met de wikicode =====..=====
Voorbeeld
<h6> Sectietitel van het niveau 6 komt overeen met de wikicode ======..======
Voorbeeld
<hr> hr staat voor horizontal rule en zorgt voor een horizontale lijn tussen twee tekst(delen) Voorbeeld 1
voorbeeld 2
<i> De i staat voor italic en zorgt ervoor dat de tekst schuin wordt gezet Voorbeeld
<li> li geeft een lijst. Dit komt overeen met de wikicode * aan het begin van een regel
 • Voorbeeld
 • <ol>
   Voorbeeld
  <p> <p> geeft het begin van een paragraaf aan: Deze tekst: <p>Voorbeeld1</p><p>Voorbeeld2</p> geeft wat je ziet in de volgende kolom

  Voorbeeld1

  Voorbeeld2

  <pre>
  Voorbeeld
  <rb> Voorbeeld
  <rp> Voorbeeld
  <rt> Voorbeeld
  <ruby> Voorbeeld
  <s> s is kort voor strike = doorstrepen, zie ook strike-tag Voorbeeld
  <small> Voor small = kleiner. Door dit meerdere keren rond een woord te zetten wordt het evenzovele keren verkleind Voorbeeld
  <strike> Voor strike = doorstrepen Voorbeeld
  <strong> Strong staat voor sterk, en heeft (bijna) hetzelfde effect als bold (vet) Voorbeeld
  <sub> Sub-tekst, dwz verkleind en een halve regel naar beneden verschoven VoorbeeldVoorbeeld
  <sup> Sup-tekst, dwz verkleind en een halve regel naar boven verschoven VoorbeeldVoorbeeld
  <table> Voorbeeld
  <td> Voorbeeld nog toevoegen
  <th> Voorbeeld nog toevoegen
  <tr> Voorbeeld nog toevoegen
  <tt> tt staat voor vaste tekstafstand en zorgt ervoor dat elke letter een gelijke breedte heeft (in de standaard tekstopmaak varieert de breedte van de letter) Voorbeeld
  <u> Voor underline = onderstrepen Voorbeeld
  <ul>
   Voorbeeld
  <var> var staat voor variabele en definieert het tekstgedeelte als variabele door het cursief te maken Voorbeeld