Woordenlijsten

Uit Wiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

gebruik de kopje voor het woord button voor een nieuw woord
zichtbaar bovenaan zodra je op bewerken klikt
verdere uitleg: zie Welkom

Woordenlijsten

De Woordenlijsten staan naast het Woordenboek en Who is Who.
In het Woordenboek staan alle woorden/namen die daarin niet zijn opgenomen.
Om snel een woord te zoeken, en/of een overzicht van alle woorden/namen te krijgen:
ga naar: Overzicht Woorden en Namen.

intentie

Waarom Woordenlijsten als je al een Woordenboek hebt?
Heel vaak ben je nieuwsgierig naar de begrippen als je als nieuwkomer langskomt.
Of je wilt een bepaalt woord weten, bent ook wel nieuwsgierig naar verwante begrippen, maar hebt niet zo'n zin in al te extreme begrippen binnen het SM wereldje. Want eigenlijk voel je je niet echt een SM-er. En laten we wel wezen: als je het Woordenboek bekijkt ben je verbaasd wat er al zo niet bestaat...
Daarom woordenlijsten.
Niet al te extreem, of vergezocht, maar wel begrippen die 'langs kunnen komen'.
Maar 'extreem' of 'gewoon' blijven natuurlijk relatieve begrippen.

keuze van Woordenlijsten

Dat geldt natuurlijk ook voor de vraag waarom juist deze Woordenlijsten en waarom deze woorden.
Natuurlijk kunnen er nog meer Woordenlijsten ontstaan (bij deze ben je uitgenodigd). Maar deze drie (algemeen, relaties en spanking) vond ik (reintoch) wel praktisch en passend bij mijn eigen interesses. Je moet ergens beginnen, nietwaar...
Maar arbitrair blijft het!

uitnodiging

Daarom nodigen we iedereen uit om:

  • een nieuwe term/woord/uitdrukking toe te voegen - zonder uitleg, want je weet het zelf niet
  • een nieuwe term/woord/uitdrukking toe te voegen + verklaring
  • aan een bestaande term/woord/uitdrukking een alternatieve verklaring toe te voegen; je zet daar dan altijd achter: (alternatief) - in code: ''(alternatief)''
  • een bestaande uitleg te wijzigen - als je echt vindt dat deze foutief is


Woordenlijst Algemeen

3 V's

Veilig, vertrouwd en vrijwillig. De drie basisprincipes waaraan elk SM-spel moet voldoen. De Nederlandse 'vertaling' voor Safe, Sane & Consensual.
Veiligheid houdt in dat er zowel door Dom als door sub voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Zie ook Veiligheid.
Vertrouwen is essentieel. Tenslotte levert een sub zich tijdens een sessie volledig over aan haar sub, en ook een Dom stelt zich als het goed is kwetsbaar op. Vertrouwen moet aanwezig zijn vóór de eerste sessie!
Vrijwilligheid maakt het essentiële verschil uit tussen BDSM en mishandeling. De (submissive) partner moet er volledig mee instemmen en er zelfs van genieten, dan kan BDSM een prachtige ervaring zijn. Zo'n ingrijpende beslissing kan dan ook alleen maar genomen worden door iemand bij zijn/haar volle verstand is, en ook op een volwassen leeftijd.

Afspraak

Een vooraf gemaakte afspraak, waarin de onderdanige aangeeft wat hij/zij wel en niet wil/doet. Veelal gebeurt dit mondeling, dit in tegenstelling van een contract. zie ook contract.

BDSM

Bondage, Dominantie (of Discipline), Sadisme en Masochisme. Een term die in plaats van SM gehanteerd wordt om hetzelfde uit te drukken namelijk het spel van erotiek en macht. Veel liefhebbers spreken ook wel van SM. BDSM wordt soms gebruikt door mensen die SM een te wrede uitdrukking vinden voor wat zij doen. Anderen vinden dit gewoon vollediger.
Zie daarvoor ook B&D, D/S en SM

Bondage

Bondage is in principe het vastbinden van een sub. Het neemt haar bewegingsvrijheid weg, zij geeft daarmee alle controle over het spel aan haar Dominant en wordt geheel van haar Dom afhankelijk. Vaak wordt onder bondage alleen het spel met touw verstaan, maar andere mogelijkheden zijn met kettingen, leren riemen, folie of andere hulpmiddelen.
Bondage is een vak apart, zeker als je werkt met touwen of suspention. Als je goed aan bondage wilt doen, moet je je goed inlezen (zie link pagina), veel oefenen en goed touw hebben. Het gaat dan om touw dat bij wrijving niet brandt - probeer het eerst op je eigen arm of handpalm. Er zijn grote verschillen tussen nylon en katoen, en er zijn allerlei bewerkingsmethodes die verschillende effecten geven zoals weken in water of (lijnzaad)olie. Bij het aanleggen van een bondage moet men rekening houden met de anatomie van het lichaam. Strakke bondages moet je zeker niet te lang laten zitten.
Zie ook Suspention, het ophangen in een bondage.

Bonderen

Een bondage aanleggen, ofwel: het beperken of zelfs helemaal wegnemen van de bewegingsvrijheid van de onderdanige met behulp van touw, ketting, boeien en/of andere hulpmiddelen.

Code

Met een code geeft de onderdanige aan dat haar grenzen bereikt zijn. In de regel zal een code worden gegeven door een stopwoord uit te spreken. Bekende stopwoorden zijn 'genade' of 'rood'. Maar kan de sub niet spreken door een gag bijvoorbeeld, dan moet van tevoren een andere code worden afgesproken, denk aan een object in de hand te geven dat de sub kan laten vallen. Hoe dan ook, de Dominant dient dan onmiddellijk te stoppen.
Zie ook Zakdoekencode

Consensual

Engels, betekent: met wederzijdse instemming. SM-spel is per definitie consensual. Wanneer het dat niet is, is geen sprake van SM maar van misbruik en mishandeling.

Contract

Een schriftelijke overeenkomst waarmee de onderdanige zijn wilscontrole heeft overgedragen aan de Dominant(e). In het contract staat precies omschreven wat de SM-relatie inhoudt. Dit contract heeft van rechtswege geen geldigheid.

Discipline

Wordt vaak gebruikt als algemene term om alle SM-activiteiten anders dan bondage of spanking aan te duiden. Het wordt vaak gebruikt in rollenspelen zoals gouvernante/kostschooljongen, moeder/baby of dokter/patiënt. Ook is er natuurlijk de disciplinaire straf voor de onderdanige die de regels overtreedt.
Natuurlijk hebben zowel Dom als sub ook hun eigen discipline nodig. De Dom om zich te kunnen beheersen, zich rustig te kunnen voorbereiden op het spel, zich niet meteen te laten meevoeren met zijn gevoelens en dergelijke. Hij/zij moet leren kijken en luisteren naar de signalen van zijn/haar sub, die van zijn/haar kant moet leren zich te beheersen in haar soms dierlijke gevoelens, te gehoorzamen etc.

Domineren

Het opleggen van de wil aan de onderdanige door de Dom.

Domspace

Staat van opperste concentratie en euforie waarin een Dominant tijdens het spel kan komen. Tegenhanger van subspace.

IRL

Engels: 'In Real Life'. Het houdt dus in dat hetgeen waar het over gaat in werkelijkheid zal worden/wordt/werd beleefd. Dit in tegenstelling tot wat virtueel/via het internet beleefd kan worden/wordt/werd.

Masochisme

Term voor de psychische gesteldheid waarbij het ondergaan van vernedering en lichamelijke mishandeling een noodzakelijk middel is tot seksuele bevrediging (Van Dale). Een masochist geniet van pijn en vernedering.

Medical play

Engels. Rollenspel in de sfeer van dokter/verpleegster en patiënt, met gebruikmaking van allerlei 'medische instumenten' en materialen.

Mind play of extreem: Mind fuck

Spel waarbij de Dom gebruik maakt van bestaande angsten en frustraties van de sub, met de intentie om grenzen te verleggen. (geestelijke manipulatie) Hij kan bv. de sub iets laten beleven waar hij/zij grote angst voor heeft, of hij kan ervoor zorgen dat de sub gaat geloven dat er 'iets' gaat gebeuren wat uiteindelijk niet gebeurt.

Vanzelfsprekend is natuurlijk dat je als Dom je sub uitermate goed moet kunnen inschatten, en zéér voorzichtig te werk moet gaan.

Newbie

Nieuweling in de BDSM-wereld.

Nick^ of nick^

Nick is een 'nickname', engels: een schrijversnaam of een pseudoniem. Wordt gebruikt op sites als deze, bij veel datingsites, forums, chatten en mailen. In de regel wordt door een Dominant een nick gekozen met een hoofdletter, en door een sub beginnend met een kleine letter.
Het dakje is een aanduiding die een switch online kan gebruiken om aan te geven dat hij/zij switch is. Sommige switches maken daarbij onderscheid tussen Dominante en onderdanige buien, door in het eerste geval hun nick met een hoofdletter te schrijven en in het tweede geval dezelfde nick met een kleine letter te spellen.

Negeren

Doen alsof iemand (de onderdanige) niet bestaat of aanwezig is.

naar boven

naar bdSM woordenboek

Psychospel

SM-vorm die zich voornamelijk richt op de emotionele kanten (vernedering) en minder op de opwindende waarde van het spel. Let wel op dat de sub hier geen nadelige gevolgen van gaat hebben in de toekomst.
Zie ook Mind play of extreem: Mind fuck.

Regels

Dit zijn de gemaakte afspraken waarvan verwacht wordt dat alle spelpartners zich er aan houden. Naast algemene regels zijn er vaak aparte spelregels die als norm worden aanvaard.

Ritueel

Handeling volgens een vast patroon. Rituelen worden vaak met een bepaalde regelmaat uitgevoerd.

Rollenspel

Het naspelen van een situatie/gebeurtenis waarbij (twee) mensen tijdelijk een bepaalde rol of persoonlijkheid aan nemen, met als doel hun fantasieën werkelijk te beleven.

Sadisme

Genoegen beleven aan en veelal sexueel bevrediging vinden in het lichamelijk of geestelijk pijnigen en kwellen van een ander persoon of dier. In de SM-scene gebeurt dit altijd mét toestemming van die ander.

Sadist

Iemand die sadisme bedrijft. In de SM-scene is dat de Dominant.

Sado-Masochisme

Zie SM

Safetycall

Afspraak voor telefonisch contact tussen iemand die een date met een relatief onbekende heeft, en een vriend(in), waarbij een tijdstip voor dat telefonisch contact wordt afgesproken tijdens de ontmoeting. De vriend(in) slaat alarm als er niet gebeld wordt dat de date goed verloopt, of als het van tevoren afgesproken codewoord niet (of juist wel) gebruikt wordt.

Safeword

Engels voor Stopwoord.

SM

Sadomasochisme. De term SM is meer dan de enkele, samenstellende delen. Bij een SM-relatie of -spel moet er sprake zijn van een relatie gebaseerd op basis van vrijwilligheid. In de oorspronkelijke betekenis van de samenstellende delen is dit niet het geval. Vandaar dat sommigen de voorkeur geven aan te gebruik van de termen ‘dominantie en submissie (onderdanigheid)’ (D/s) of ‘bondage en discipline (B&D)’.

Spel (spelen)

Het uitvoeren/ondergaan van SM-handelingen van/door twee of meer personen. Een spel kan enkele minuten, een avond, een dag een nacht of nog langer duren.

Stopwoord

Van te voren door beide partners afgesproken woord of uitdrukking dat de onderdanige de mogelijkheid geeft het spel of een bepaalde handeling binnen het spel te laten stoppen. Bekende stopwoorden zijn 'genade' of 'rood'. Wanneer de onderdanige niet zal kunnen spreken (bijvoorbeeld vanwege een gag), wordt een stopgebaar afgesproken, bv. het laten vallen van een zakdoek. Zie ook Code.

Subjeslijst, subbielist

Een hulpmiddel voor zowel de sub als de Dom om hun voorkeuren, grenzen, mogelijkheden en beperkingen helder te krijgen. Op deze lijst staat zo ongeveer alles wat je binnen BDSM zou kunnen tegenkomen. Meestal wordt de lijst gebruikt door de sub, daarom heet hij dan ook subbielist. De lijst dient zeker in het begin regelmatig te worden aangepast.

Subspace

Staat van 'zweven' of euforie die een sub tijdens een BDSM-spel kan bereiken.

Suspention

Engels voor ophangen in een bondage. Bij het hangen (welke vorm dan ook) is het heel erg goed te weten waar de drukpunten zitten op het lichaam, oftwel de plaatsen waar je wel en waar je niet een touw mag hebben lopen. Er komen namelijk nogal wat krachten op het lichaam te staan als het wordt opgehangen. Hierbij is het zaak om het afknellen van bloedbanen te voorkomen. Lees je dus goed in op de gespecialiseerde websites of boeken. Ook worden er workshops in bondage gegeven.

Toppen from the bottom

Situatie waarbij de onderdanige probeert de Dominant te manipuleren tot het doen van dingen die de onderdanige graag wil.

Training

Systematische opleiding voor de onderdanige. Het woord wordt ook vaak gebruikt in relatie tot een beginnende sub die wordt opgeleid.

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen t.a.v. de veiligheid zijn onvermijdelijk tijdens het spelen van een SM-spel. Zie ook '3 V's'

Zorg ervoor als sub dat je mate van vertrouwen en mate van overgeleverd zijn aan de Dom, met elkaar in evenwicht zijn. Waarbij je er voor alle zekerheid, in geval van een (voor jou) nieuwe Dom, voor zorgt dat je bij de eerste ontmoetingen zeker niet volledig overlevert. (Bv door je te laten vastbinden) Een goede Dominant zal de sub daarin steunen, want een ontspannen sub is in alle opzichten een betere spelpartner. Maak gebruik van een Safetycall

Als Dom zorg je ervoor dat je het materiaal kent waar je mee werkt. Zorg dat je geoefend bent. (Desnoods op jezelf) Zorg dat je weet wat de effecten van je handelingen zijn op de verschillende plekken op iemands lijf.
Zorg dat je een sub altijd binnen enkele seconden kunt bevrijden als ze bv flauwvalt.
Zorg dat je een schaar (plastic folie) of mes (touw) bij de hand hebt om een bondage in geval van nood los te kunnen maken. Denk bij gebruik van kettingen zelfs aan een grote tang.

Gebruik (beiden!) geen alcohol of drugs, zodat je geconcentreerd kunt blijven, blijf ten alle tijde bij je sub wanneer zij hulpeloos is.

Vertrouwen

Het vertrouwen wat een sub moet hebben in zijn/haar Dominant(e). Een sub is soms totaal overgeleverd en afhankelijk van de Dominant(e). Zonder vertrouwen is er geen goed spel mogelijk. Zie ook '3 V's '

Voorspelbaarheid

Is iets wat in een goed SM spel meestal niet aan de orde is. Het SM spel is, als het goed is, nooit exact hetzelfde. Eén van de oorzaken hiervan is dat een sub de ene keer meer kan hebben dan een andere keer en de Dominant meestal wel over zoveel fantasie beschikt dat het spel iedere keer anders is. zie ook 'fantasie en creativiteit'

Vrijwilligheid

Vrijwilligheid maakt dat SM zich onderscheidt van het geweld dat we in het dagelijks leven tegenkomen. Zie ook '3 V's '
naar boven

naar bdSM woordenboek

Woordenlijst Relaties

Binnen het werldje van Spanking en bdSM zijn heel wat relatievormen ontstaan. We houden van labelen, wij spanko's en bdSm-ers.
Hier ook opgenomen de verschillende rollen die je kunt vervullen. Want is een sub nu het zelfde als een bottem, of een slaaf/slavin. Nee dus!


121

paid private session

een betaalde privé sessie van, bijvoorbeeld een spanking actrice

18/7

Ook wel een ‘levensstijl’ genoemd.In dit geval beperkt tot de vrije tijd die er is naast de dagelijkse arbeid. Als de onderdanige naar zijn werk gaat is hij "beperkt" vrij in zijn doen en laten. Laat het werk dat toe, dan is de onderdanige, per telefoon, constant beschikbaar. zie ook 24/7 en 'SM relatie'

24/7

Aanduiding voor een relatie tussen twee mensen waarbij de ene persoon 24 uur per dag, 7 dagen per week onderdanig is aan de ander. Wordt ook wel lifestyle (BDSM) genoemd, om onderscheid te maken met mensen die de gezagsverhouding tussen Dominant en sub beperken tot vooraf afgesproken tijden.

24/7

24/7 wil niets meer zeggen dan 24 uur per dag 7 dagen per week. In BDSM houd dat dus in dat je in feite 24/7 aan BDSM doet. Tenminste dat het 'spel' nooit stopt. Dit houdt dus in een BDSM lifestyle, Gorean of TPE zijn voorbeelden van lifestyles. Zie ook Gorean of TPE.

24/7

Ook wel ‘levensstijl’ genoemd. Een relatie tussen twee mensen waarbij de één 24 uur per dag, zeven dagen in de week onderdanig is aan de ander. Zie ook 18/7 en 'SM relatie'

Actief

Tegenpool van passief. Met actieve partij wordt ook wel gedoeld op de dominant(e).

Bottom

Aanduiding voor persoon die in een SM-spel pijn incasseert en/of gebondeerd wordt, maar niet noodzakelijk ook onderdanige gevoelens heeft.

Bottom

Dit woord kom je voornamelijk in Engelstalige gebieden tegen; de Nederlandse betekenis is 'onderdanige' Het tegenovergestelde van bottom is Top. In Nederlandstalige gebieden spreken we gewoonlijk van 'onderdanige' of sub. zie ook 'sub' en 'Top'

D/s

Afkorting van Dominantie/submissie (submissie is onderdanigheid, onderwerping). Wordt hoofdzakelijk gebruikt om een relatie aan te duiden waarin één van beide partners Dominant en de andere partner onderdanig (submissief) is.

D/S

'Dominance and Submission’. Synoniem voor SM. D/S wordt nog wel eens gebruikt door mensen die sadomasochisme een te wrede uitdrukking vinden voor wat zij doen.

Daddydom

DaddyDom is een vorm van BDSM die ingaat op het klein voelen van de sub. De sub voelt zich geweldig als zijnde zijn kleine meisje. Meer info hier over vindt u op onze linkpagina

Dom, Dominant

Persoon (mannelijk) die binnen een SM-spel of een SM-relatie de actieve, beslissende positie heeft. Het valt aan te raden om, wanneer deze omschrijving op jou van toepassing is en je je schriftelijk (per mail of in een chatroom) voorstelt, het woord 'dom' met een hoofdletter te schrijven. Ter voorkoming van misverstanden over wat je bedoelt ;-)

Domina, Domme, Dominante

Een vrouwelijke Dominante. Zie ook 'Femdom' en 'Dominant(e)'

Dominant

De Dominant is in BDSM de sadist, degene die de touwtjes in handen heeft, hij bepaalt het spel. De sub mag dan aangeven wat hij/zij wel of niet wil, maar de Dom bepaalt wat er gebeurt, binnen de afgesproken grenzen.

Dominant(e)

De Dominant(e) is iemand die de touwtjes in handen heeft en houdt en tevens de regie heeft tijdens een SM-spel. En dus de persoon die (tijdelijk) de controle heeft over zijn of haar onderdanige. Hij/zij staat boven de sub. In Engelstalige gebieden spreekt men dan ook niet voor niets over Top. Een Dominant(e) heeft het erotisch genoegen om tijdens een spel verantwoordelijk te zijn voor de geestelijke en lichamelijke toestand van de onderdanige. Een Dominant is altijd de actieve partij in een spel. Zie ook voor de vrouwelijke Dominant 'Domina', 'Femdom'

Domme, Domina

Persoon (vrouwelijk) die binnen een SM-spel of een SM-relatie de actieve, beslissende positie heeft.

Femdom

Afkorting van female dominance, aanduiding voor SM-spel waarin een vrouw de dominante partij is.

Femdom

Een uitsluitend door vrouwen overheerste maatschappij, waarin in mannen geen enkele zeggenschap hebben en uitsluitend te doen hebben wat de vrouwen ze opdragen.

Gor

Stijl van SM-beleving die wordt ingericht naar de fantasiewereld Gor uit de boeken van John Norman.

Gorean

(Iemand die SM beleeft) overeenkomstig de fantasiewereld Gor uit de boeken van John Norman.

Gorean life style

Gorean lifestyle ook wel Gor genoemd zijn mensen die van BDSM hun leven hebben gemaakt. Deze mensen hebben BDSM geheel geïntegreerd in hun dagelijks leven.

naar boven

naar bdSM woordenboek

H/D

Huiselijke Discipline, oftewel Domestic Discipline. Huiselijke discipline is een term die gebruikt wordt om een relatie te beschrijven waarin met wederzijds goedvinden discipline aanwezig is. Historisch gezien komen dergelijke relaties steeds weer voor, maar in de meeste gevallen is dat dan niet met wederzijds goedvinden. In landen in het middenoosten bestaan deze relaties nog steeds. In deze context en in onze westerse wereld wordt echter steeds de situatie aangeduid waarin twee volwassenen samen hebben besloten huiselijke discipline in hun relatie te integreren.

Lifestyle

Lifestyle is niets anders dan een levenswijze. Mensen met een BDSM lifestyle doen - soms vrij openlijk - aan BDSM. Het is hun leven zeg maar. Voor hen geldt BDSM 24/7. Dit zie je vaak in TPE en Gorean relaties.

Lifestyle (BDSM)

Ook wel aangeduid met 24/7: een relatie tussen twee mensen waarbij de ene persoon 24 uur per dag, 7 dagen per week onderdanig is aan de ander.

Lifestylers

Mensen die hun dominante of onderdanige rol beleven als een 'way of life'.

Masochist(e)

Is iemand die, in de regel seksueel, genoegen beleeft aan het ondergaan van (erotische) pijn. Pijn die zowel lichamelijk als geestelijk (onmacht) kan zijn. Het is echte pijn maar anders dan die bij een verwonding. Door het vrijkomen van endorfinen in het lichaam raakt de masochist in een (extatische) droomtoestand, soms in subspace. Sommige masochisten komen klaar door het ondergaan van pijn.

Meester(es)

De Persoon die de actieve / Dominante rol vervult in een SM-spel.

Meester, Meesteres

Persoon die binnen een SM-spel of een SM-relatie de actieve, beslissende positie bekleedt.

Onderdanig

Iemand die seksuele opwinding en bevrediging kan halen uit het overdragen van de wil / controle over zichzelf aan de Dominant(e). Dit kan zijn door het uitvoeren van opdrachten, door bondage, verering van de meester(-es) enz. Zie ook 'sub', ‘slaaf/slavin’.

Onderdanige

Dit is de niet-actieve partij in een SM-spel. Degene die de controle over zichzelf, met wederzijdse instemming en binnen afgesproken grenzen, tijdelijk of voor "altijd" heeft overdragen aan de Dominant(e). De onderdanige ontvangt en ondergaat of voert opdrachten uit voor zijn/haar Dominant. De onderdanige is vaak masochist, maar dit is niet perse noodzakelijk.

OWK

The Other World Kinkdom, De prive Staat van (Opper-) vrouwen waar de vrouwen oppermachtig zijn en de mannen alleen maar onderdanig mogen zijn. zie ook "irs

Passief

Dit is het tegenovergestelde van actief. Met een passief iemand wordt vaak de onderdanige of masochist bedoelt. Het zijn evenwel geen synoniemen van elkaar. Maar een onderdanige zal niet altijd alles passief over zich heen laten komen.

Relsub

Onderdanige die er bijzonder veel genoegen in schept een Dominant uit te dagen, te plagen en anderszins te prikkelen tot actie.

R/l

Afkorting van real life, ook wel in real life (irl). Betekent zoveel als 'in het echt', ter onderscheiding van online contact.

Rozenceremonie

Een aan rituelen gebonden BDSM-huwelijk tussen Dominant en onderdanige, gesloten in het bijzijn van uitsluitend enkele zeer naaste vrienden van het paar. Ontleent de naam aan de witte ontluikende roos en de rode bloeiende roos die resp. sub en Dominant gebruiken om tijdens de ceremonie enkele druppels bloed uit hun vingers te vermengen ten teken van hun verbintenis. Een paar, dat besloten heeft om voor de rest van hun leven bij elkaar te blijven en zelfs daarna in het hiernamaals, kunnen kiezen voor dit ritueel als een symbolisch benadrukking van hun eeuwige verbintenis. Soms wordt het gebruikt om een verbintenis te hernieuwen, welke door een moeilijke tijd is gegaan en het toch heeft overleefd. Er zijn vele varianten en paartjes voegen er vaak hun eigen wensen en ideeën aan toe om het "hun eigen" unieke ritueel te maken.

Slaaf/slavin

De onderdanige in een SM-spel of SM-relatie. Dit is in de regel met wederzijdse, vrijwillige instemming en er is voornamelijk sprake van een symbolisch eigenaarschap. Een slaaf is een onderdanige maar niet iedere onderdanige is een slaaf. Over de verschillen en overeenkomsten is niet iedereen het altijd met elkaar eens. In het algemeen is de mening dat een slaaf/Meester(es)-relatie meer complex en diepgaander in elkaar steekt dan die van een onderdanige/Dominant. Een onderdanige kan zich volledig geven maar heeft nog steeds controle over zijn eigen leven, terwijl een slaaf vrijwillig afstand doet van bepaalde rechten op een permanente of contractuele basis.

SM-relatie

Een machtsrelatie op min of meer permanente basis. SM is hier een levenshouding, een levensstijl. zie ook '24/7 en 18/7'

Sub

Is iemand die de controle over zichzelf, met wederzijdse instemming en binnen afgesproken grenzen, tijdelijk of permanent heeft overdragen aan de dominant. Zie ook 'dominant' en 'onderdanige'.

Switch

Iemand die zowel onderdanige als dominante gevoelens heeft. Kan in een SM-spel de ene keer de onderdanige zijn, de andere keer de Dominant.

Switch

Nee geen schakelaar. Alhoewel de Switch wel schakelt maar dan niet aan of uit. Maar tussen de Dominante rol en de onderdanige rol in een BDSM spel. Doorgaans wordt er achter de 'nick'naam van een Switch een: ^ geplaatst.

Switch

Dit is iemand die in het SM-spel van rol kan wisselen ====soms onderdanig en soms Dominant. Een switch kan ook iemand zijn die Dominant is tegenover mannen en onderdanig tegenover vrouwen of andersom.

Top

Aanduiding voor de persoon die in een SM-spel pijn toedient en/of bondages aanbrengt, maar niet noodzakelijk ook dominante gevoelens heeft.

Top

Dit woord kom je voornamelijk in Engelstalige gebieden tegen. Ook door Homosexuelen die SM spelen wordt dit woord tegenwoordig veelvuldig gebruikt. Top is het tegenovergestelde van 'bottom'. zie ook 'Meester(es)'

TPE

Afkorting van Total Power Exchange, aanduiding voor een relatie waarin de onderdanige vrijwillig de totale macht en zeggenschap - ook over zaken uit het dagelijks leven - overgeeft aan de Dominant(e).

TPE

(total power exchange) TPE is een vorm van 24/7 die veel meer gebaseerd is op wederzijds respect. Maar ook gebaseerd op het aspect dat de onderworpene zich vrijwillig onderwerpt en dingen doet omdat die persoon die dingen wil doen. Dus niet enkel omdat het van de Dominant moet. Ook gaat men er bij TPE van uit dat de onderworpene niet stom is maar zelf wel kan bedenken of de kinderen sokken aan moeten en welke kleur. En als er niets is huis is, dat er boodschappen gedaan moeten worden.

Vanilla

Aanduiding voor personen die niets met BDSM hebben.

Vrij

Een onderdanige die niet het "eigendom" is van een Dominant(e). Met deze onderdanige kan in de regel vrij gespeeld worden.
naar boven

naar bdSM woordenboek

Spanking Woordenlijst

Birch

roede van berkentakken.

Zie ook: [http://www.ecstagony.com/eng/info/artinst/birch.htm de birch] voor een uitgebreide beschrijving plus afbeeldingen

Board

houten paddle van zeer groot formaat.

Bok

Afgerond, doorgaans met leer bekleed blok op vier poten. Aan de poten zitten doorgaans bevestigingspunten voor boeien en/of touw, zodat een onderdanige over het toestel heen gebogen aan enkels en polsen vastgezet kan worden. Ook bekend als springtoestel uit de gymnastiekzaal.

Cane

dunne stok van rotan, vaak met een krul aan het uiteinde. Niet te verwarren met bamboestokjes, die zijn minder geschikt vanwege splijtingsgevaar. (werd gebruikt op Engelse scholen) Er bestaan ook canes van fiberglas en zelfs van metaal. Canes zijn er in meerdere diktes en lengtes.

Canes1.jpg

Cane2.gif

Cane

Flexibele stok die kan worden gebruikt om mee te slaan. Komt voor in verschillende diktes.

Caning

Behandeling met een cane.

Cat

doorgaans wordt hier bedoeld de cat o nine tails, gevlochten zweep met negen gevlochten strengen, soms met een knoopje aan de uiteinden.

zie ook [http://www.ecstagony.com/eng/info/artinst/catnavy.htm cat o nine tails] voor een uitgebreide beschrijving plus afbeeldingen

CP

Corporal Punishment, oftewel lijfstraf; begrip wordt met name gebruikt in verband met Engelse scholen. Is meer dan spanking: ook een tik op de handen valt er onder.

DHZ

Doe-het-zelf-zaken, hier is veel te vinden om je verzameling Spanking attributen op een goedkope manier uit te breiden, denk aan goed touw, lijmklemmen en zo. Zie ook 'Huis-tuin en keuken middelen' of 'low-budget'

Flogger

strokenzweep. Deze bestaan in zeer veel varianten, van fluweel en suede tot aan leer of rubber. Met honderd strengen of met tien (of nog minder) en alles wat daar tussen zit. Een Flogger van zacht materiaal wordt ook wel een streelzweep genoemd.

Huis, tuin en keukenmiddelen

Dit zijn attributen die men in huis en tuin kan vinden. Bijvoorbeeld knijpers, lijmklemmen, slipper, mattenklopper, pollepel en riem. Zie ook 'DHZ' en 'low-budget'

Kastijden

Het straffen of tuchtigen van de onderdanige. zie ook 'zelfkastijding'

Kastijding

Lichamelijk straffen of tuchtigen van de onderdanige

Kledingvoorschriften

Ook wel Dresscode genoemd. Dit houdt in dat de Dominant de kleding voor de sub kiest. Of bepaalt wat de sub wel - of juist NIET - aan mag hebben.

Knielen

Op de knieën gaan zitten. Teken van onderwerping.

Low-budget

Op goedkope en met eenvoudige middelen een SM-spel spelen. zie ook 'huis-tuin en keuken middelen en DHZ'

Martinet

Traditioneel gebruikt voor huiselijke bestraffingen in Frankrijk. Het wordt ook wel de "fouet d'enfant", zweep voor kinderen genoemd. Het is een lichte zweep met meerdere dunne stroken, en een houten handvat van ongeveer 25 cm. lang. De 6 tot 12 stroken zijn net iets langer. In plaats van leer wordt ook wel "soap-stiffened cord" gebruikt (ik heb dat maar even onvertaald gelaten..).
Voor een uitgebreide beschrijving plus plaatje: [http://www.ecstagony.com/eng/info/artinst/martinet.htm de Martinet]
Daar wordt overigens ook nog de '"Kleerklopper"' genoemd: dat schijnt een Nederlands instrument te zijn geweest voor het kloppen van je kleren, met name voor soldaten. Het lijkt inderdaad erg op een Martinet, en kan natuurlijk héél goed ergens anders voor worden gebruikt.

Nazorg

Erg belangrijk. Na een spel de huid en andere geteisterde lichaamsdelen behandelen met zalf, crème of bodymilk. En ook een emotionele opvang en goede evaluatie van het spel is erg belangrijk. Evalueer een spel altijd (zeker in het begin.)

Opwarmen

Het rustig beginnen met slaan met een zweep of blote handen, om de sub aan de (opbouwende) pijn te laten wennen.

OTK

Over The Knee, oftewel gewoon over de knie

Overgave

Het gevoelsmatig uit handen geven van alle controle door de onderdanige.


naar boven

naar bdSM woordenboek

Paddle

houten plak met handvat, kan groot zijn of klein, langwerpig of rond, met gaten of zonder gaten. (gebruikt op Amerikaanse scholen). Paddles worden ook uitgevoerd in leer of plexiglas.

Paddle

Slaginstrument met plat slagvlak, van hout.

zie ook: [http://www.ecstagony.com/eng/info/artinst/paddle.htm de Paddle] voor een uitgebreide beschrijving plus afbeeldingen

Pijn

Wat is pijn. Pijn is relatief en subjectief. Het goed doseren van pijnprikkels in een SM-spel is een delicaat iets====zolang het spanningsveld tussen onderdanige en dominant aanwezig is, zorgen chemische reacties (endorfinen) in het lichaam dat pijn niet als echte pijn maar als genot ervaren wordt.

Pijngrens

Punt bij overschrijding waarvan de sterkte van een prikkel zo groot wordt dat pijn optreedt. Een lage pijngrens wil zeggen dat iemand weinig pijn kan hebben, omdat die persoon een prikkel snel als (teveel) pijn zal ervaren. Een hoge pijngrens betekent dat iemand veel pijn kan hebben, omdat het langer duurt voordat hij of zij een prikkel als (teveel) pijn ervaart.

Rietje

Flexibele dunne stok die kan worden gebruikt om mee te slaan.

Rietje

Een buigzaam slaghout van rotting (rotan) of bamboe ter tuchtiging van leerlingen die iets verkeerds of stouts hebben gedaan. Ook wel ‘spaans rietje’ genoemd. Komt in SM-rollenspellen (kostschool/gouvernante/leerling) voor. Het gebruik van een rietje laat stevige striemen achter. Soms maakt een Dominant(e) het rietje nat of splijt de uiteinden er van. Dit kan wonden veroorzaken omdat de huid open kan scheuren. zie ook cane.

Rijzweep

Flexibele dunne stok met aan het ene uiteinde een handvat en aan het andere uiteinde een dubbelgeslagen strookje leer als slagvlak.

Rijzweep

Dit is een circa 1 meter lange flexibele dunne stok (vaak van fiber) met aan het uiteinde van een kort lederen flapje.

Ruler

lineaal

Spanking

Spanking slaag krijgen of kort weg billenkoek. Spanking geslagen worden. Het traditionele Engelse spanking is het geven van een pak voor de broek.

Spanking

Vorm van SM die vooral gericht is op slaan, vaak met de blote hand en veeal op de blote billen.

Spanking

en tenslotte wat SMVerhalen er onder verstaat
Op zijn hollands: billekoek. Met de hand, de cane, de taws, de plak, de (broek)riem, de lineaal, de haarborstel, de slipper en de mattenklopper om de belangrijkste instrumenten maar even te noemen.
Eigenlijk dus niet de zweep .... het instrument bij uitstek binnen de sm scène.
Spanking liefhebbers kiezen in het algemeen liever iets 'huiselijks' om mee te straffen.
Cane, taws en plak huiselijk???
Nou laten we zeggen, vroeger was het heel gewoon om ze open en bloot in de huiskamer aan te treffen -voor het straffen van de kinderen.
Want, precies, het gaat bij spanking om het geven van straf.
Volwassenen die zich als het ware als ‘kind’ gedragen, en daarom straf verdienen. Brutaal, ongehoorzaam, stout? In de hoek jij!
En dus in een bij voorkeur ‘huiselijke’ omgeving.
Nou ja, thuis, op kantoor, school, buiten ehhh dus eigenlijk overal...
... als het maar geen SM club of kelder is. Dat sommigen van billekoek opgewonden worden is ehh een (soms) onvermijdelijk neveneffect. En wordt dus eigenlijk altijd -op dat moment- genegeerd.

Spankingverhaal

Natuurlijk een verhaal waarin een spanking een belangrijke rol speelt - zie hierboven.
Maar in een goed spanking verhaal hoeft helemaal geen spanking te zitten. Het feit dat de hoofdpersoon straf verdient, is voldoende. Hoe en wat: dat kan de lezer zelf wel invullen.
Het andere uiterste is ook waar. Als een spanking of caning wordt toegediend als puur sm spel (en met seks) is het meestal geen echt spanking verhaal, maar een ‘gewoon’ smverhaal.

Spanko

iemand die bezig is met spanking (zowel dom als sub)

Straf

Op het overtreden van regels staat een sanctie: straf. Er zijn tal van mogelijkheden: alles wat zit tussen iets doen wat de onderdanige niet leuk vindt of juist iets niet doen wat de onderdanige prettig vindt.

Strap

leren flap met handvat. Kan van heel soepel dun leer zijn of van stevig stug leer, met of zonder gaten, van smal tot breed.

Strokenzweep

Zweep met meerdere stroken, variërend van enkele tot veel. De stroken kunnen smal of breed zijn.

Strokenzweep

Een zweep met meerdere stroken (variërend van enkele tot vele). Je hebt strokenzwepen met brede en met smalle stroken====de eerste geeft voornamelijk een doffe klap, de laatste zal de onderdanige het lachen doen vergaan.

Switch

afgesneden tak van de wilgenstruik van blaadjes en zijtakjes ontdaan. (ook benaming voor iemand die zowel wil geven als ontvangen.)

Tawse

soort dikke leren riem met handvat en uiteinde gespleten in twee, drie of vier losse flappen. (werd gebruikt op Schotse scholen)

zie ook: [http://www.ecstagony.com/eng/info/artinst/tawse.htm de Tawse] voor een uitgebreide beschrijving plus afbeeldingen

Vernedering

Het in verlegenheid brengen van de onderdanige door hem/haar met woorden te plagen, te betitelen met neerbuigende woorden (slet, hoer, teef, al of niet in verkleinvorm) en/of dingen te laten doen waarvoor hij/zij zich schaamt. Vergt van de Dominant(e) dat hij/zij de onderdanige goed kent, want het is niet de bedoeling de onderdanige permanent te beschadigen door zijn/haar gevoel van eigenwaarde buiten het SM-spel aan te tasten.

Vernedering

Vernedering is een ruim begrip. Als je vernederd bent voel je je klein, wil je alleen het liefste zo snel mogelijk wegkruipen. Opgaan in het niets. Een sub zal zich als hij/zij vernederd wordt zich ook opgewonden voelen. Een goed gevoel maar wel een beetje beangstigend. Vernederen kan op een heleboel manieren gebeuren. Verbaal (mind play), uitgescholden worden. Een blik, een vernedering in het openbaar. Vernedering door de kleding die je moet dragen. Bespuugd worden, een klap in het gezicht krijgen, Moeten knielen, een naam krijgen die erg kleinerend is en nog zo veel meer. Bijvoorbeeld door te zeggen dat de sub dingen niet goed doet, een keuring is meestal ook vernederend.Een rollenspel is een spel waarin beiden een rol aannemen als in de Zuster en de patient of de zuster en de Dokter, de leerling en de Docent etc etc

naar boven

naar bdSM woordenboek

Verwijzingen

De volgende woordenlijsten zijn bij de eerste samenstelling gebruikt:

[http
//www.samarium.nl/info/woordenlijst.php SamariuM - BDSM voor jongeren - woordenlijst]
[http
//www.vssm.nl/BDSM-Woordenlijst VSSM]

(deze lijsten zijn identiek, maar de laatste heeft ook foto's en links)

[http
//www.bdsm-info.nl/woordenlijst.html BDSM-INFO.nl]
[http
//www.bd-sm.nl/woordenboek.html Bd-sm]
Stichting Daphne - Forum (is opgeheven)

niet gebruikt (want niet makelijk verwerkbaar)

[http
//www.joja-sm.nl/woordenboek-info/woordenboek.htm jo-ja sm]