Beginnende Subs

Uit Wiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Tips voor Beginnende Subs

een eerst verkenning

Er zijn tegenwoordig gelukkig diverse plekken op internet waar je kunt lezen over deze behoeftes, en je zult zien dat ze zeker niet vreemd zijn en je ook niet de enige bent. Fora als deze bieden goede mogelijkheden om zowel te lezen dan wel om met anderen (gelijkgestemden) te praten over wat je bezighoudt. Het kan heel spannend en verwarrend tegelijktijd zijn om je bewust te worden van je behoeftes, je fantasiegedachten die duidelijke signalen afgeven, je lichamelijke reacties.

het zoeken van een dominant

Luister vooral naar je gevoel. Deze liegt je zelden voor en wanneer je het gevoel hebt iets niet te vertrouwen luister daar dan naar. Bouw bij het aangaan van contacten veiligheden in. Geef niet zomaar privé gegevens terwijl je niets van de ander weet. Jammer genoeg is een beetje waakzaamheid hierin gewoon nodig om te voorkomen dat je ongewild slachtoffer word van iemand met verkeerde bedoelingen.

gedragscode

Maak gebruik van onze [http://www.smverhalen.nl/cgi-bin/discus/show.cgi?107/43640 gedragscode voor advertenties].
Ook als je elkaar via chatten leert kennen!
Door je aan deze gedragscode te verbinden, maak je duidelijk aan elkaar wat het uitgangspunt is.
Met name in het elkaar leren kennen, de eerste echte afspraak, en het eerste echte 'spel'.

Wat mag je van elkaar verwachten.
Wat kan altijd en wat kan nooit.
En waar moet je specifieke afspraken over moet maken en hoe.
Dat laatste is erg belangrijk. Want met zeggen dat je het er mee eens bent. Het gaat er om dat je wederzijds bevestigt dat je je aan de code zult houden.
Daarbij is van belang wie het initiatief neemt.
Bij een advertentie is dat natuurlijk simpel: de plaatser van een advertentie is de initiatief nemer.
Leer je elkaar niet via deze weg kennen, beslis dan wie van jullie de rol van initiatiefnemer (de plaatser bij de gedragscode) heeft.

Tot slot nog een paar voordelen van het gebruiken van de gedragscode:

 • over heel veel zaken hoef je het niet meer te hebben: die liggen vast
 • je hoeft je niet meer druk te maken of je iets wel of niet moet vragen, of je iets wel 'kunt maken'
 • je schept duidelijkheid wie de initiatiefnemer is (en dat hoeft zeer nadrukkelijk dus niet de dom te zijn - er valt zelfs veel voor te zeggen om in het traject vooraf die rol aan de sub te geven)
 • door je aan de gedragscode te verbinden, dwing je je zelf (als consciëntieuze sub/dom) om over zaken na te denken waar je wellicht anders niet bij stil had gestaan

een mentor

Wat zondermeer een aanrader is dat is om op zoek te gaan naar een mentor. Een vertrouwenspersoon waarmee je kunt praten over de dingen die je tegenkomt, iemand die weet met wie je contact hebt, wanneer je contact hebt. Iemand die je helpen kan in je het bewustwordingsproces, iemand die naar jou luistert zonder bijbedoelingen. Een mentor heeft geen eigen agenda, die is er puur om jou te helpen.
Ik weet niet of binnen dit forum mogelijkheden zijn om in contact te komen met mensen die mentor willen zijn (en daar integer in zijn en weten wat de bedoeling is). Op de Daphne-ste (zie hieronder) is daar een aparte topic aan geweid zodat iemand altijd in contact kan komen met een mentor en ook aan back up kan regelen.

een back-up

Een back up is iemand die ervan op de hoogte is wanneer je een ontmoeting hebt met iemand. Stel jij hebt een tijdje contact met een Meester waar je graag verder iets mee wilt opbouwen, dan komt er een moment dat jullie elkaar willen ontmoeten. Ook dan is het zaak om een stukje veiligheid in acht te nemen (niet direct in een hotel kamer afspreken, niet zomaar bij iemand thuis afspreken, eerst eens op een neutrale plek zoals een koffie huis o.i.d). Een back up kan die extra veiligheid en zekerheid zijn. Een mentor kan ook als back up fungeren.

Daphne Foundation

Kijk ook eens op de volgende site: [http://www.daphnefoundation.nl/forum/ Daphne Foundation].
Deze site met bijbehorend forum heeft mij de afgelopen maanden enorm verder geholpen en gesterkt om mijn gevoelens en verlangens een plek te kunnen geven. Deze site en forum zijn er speciaal voor mensen die spanking gevoelens hebben. Zeker voor diegene die meer willen weten hoe het gaat tussen een meester (of Dom) en onderdanige (sub). Misschien heb jij daar ook iets aan.

over elkaar vertrouwen

Kwetsbaar zijn we, als (beginnend) subje èn als dom.
Als sub wil je niets liever dan je overgeven aan je dom. Alles mogen loslaten.
Overgeven en loslaten is een kwestie van vertrouwen. En vertrouwen is per definitie iets wat moet ontstaan als je elkaar nog niet kent.
Vertrouwen moet groeien, vertrouwen vraagt tijd.

vertrouwen moet groeien

Er zijn eigenlijk bij het ontstaan maar twee (veilige) manieren om dat vertrouwen te laten ontstaan:

 • wanneer je de ander ook buiten zijn sub- of dom-rol leert kennen: niet alleen met diens sub-zijn of dom-zijn maak je kennis, maar met diens hele persoon; als je dat pad kiest kàn het zelfs heel snel gaan
 • wanneer je elkaar alleen in een sub-dom relatie ontmoet en ervaart: door veel ervaring daarin op te doen en heel voorzichtig stapje voor stapje verder te gaan
 • er zijn natuurlijk nog andere manieren, zoals bijvoorbeeld “als paar” een (bd)sm relatie te zoeken, maar die vallen buiten deze inleiding

niet moeilijk doen

Toch wil je als sub vaak dat die relatie er al meteen is. Dat de dom direct je dom is. Dat de dom zegt wat je moet doen, het initiatief neemt, weet wat goed voor je is. Je wilt je immers zo graag overgeven....
Je bent er echter ook wel een beetje bang voor, maar je wilt zo graag.

Toch wil je als dom vaak dat je meteen kunt laten zien dat je een dom bent, dat je het in je hebt, dat je sub je kan vertrouwen. Of hebt het gevoel dat de sub dat van je verwacht...
Maar je bent toch ook onzeker, ook al verdring je het. Of je voelt de druk van de sub om dom te zijn. Of beide....

Je wilt je graag het liefst zo in het sub-dom zijn storten. Niet ingewikkeld doen. Lekker spontaan zijn, een spel spelen, het ondergaan. Je overgeven aan het anders-zijn. Niks nadenken over. Niks afspraken maken. Niks voorzichtig zijn.

grote risico’s

Want is het dan zo erg dat het eens misgaat? Bij elk contact via een contactadvertentie loop je immers die (grote) kans. Dat hoort er bij.
Bij (bd)sm contacten speelt echter nog veel meer.
Je gevoelens als sub en dom zijn vaak heel kwetsbaar. Het heeft zolang geduurd voordat je ze onderkende. Je voelt je er nog heel onzeker over. Voel ik dit wel echt? En vaak ook: ben ik wel normaal? Mag ik dit wel voelen?
Het is je plicht als dom èn als sub om die kwetsbaarheid serieus te nemen.
Alleen al omdat een eerste ‘foute’ ervaring bij een sub (of dom) zoveel kapot kan maken dat het jaren duurt voor er weer een poging gewaagd wordt. En geloof ons: dat gebeurt helaas behoorlijk vaak.
Maar nog erger: een eerste contact kan zelfs zeer traumatisch verlopen. Zelfs de dood tot gevolg hebbend. Uitzonderlijk, gelukkig, maar toch!

bij je thuis of niet?

De veiligste plaats voor een eerste ontmoeting is natuurlijk in een restaurant of zo. Maar dat maakt een kennismaking toch vaak wat onwennig. Meestal zie je dan dat die eerste ontmoeting(in) in feite de echte kennismaking uitstelt tot het afspraakje bij je thuis. Daarom kiezen veel subs (en doms) hier liever niet voor.
De eerste ontmoeting bij de dom thuis betekent dat als je als sub weg wilt dat relatief eenvoudig is: je gaat gewoon weg. Het is veel lastiger om iemand de deur uit te zetten.
Maar een eerste afspraak bij je zelf thuis heeft voor een sub ook weer veel voordelen. Je bent baas in eigen huis. Je hebt veel meer in eigen hand. Wat natuurlijk óók betekent dat àls je de controle verliest, en het niet fijn meer is, je wèl een veel groter probleem hebt. Maar zoals gezegd is de bedoeling van de gedragscode juist dat je dat voorkomt.
Kortom: dit ligt voor elke sub zo verschillend dat we de vraag “bij je thuis of niet” niet in de gedragscode hebben opgenomen, anders dan onder de extra “veiligheidswensen van de sub” die de dom heeft te respecteren.
Want dat is iets dat blijft staan: de sub is het die beslist!

eerste sm spel: nooit vastbinden

Reintoch schreef:
Ook deze ‘wijze' raadgeving is zo vanzelfsprekend: zorg dat er nooit wordt vastgebonden bij het eerste spel, maar nog oh zo nodig. Zorg in ieder geval dat je nooit zo gebonden wordt dat je de kans loopt machteloos te raken. Dus ook niet je handen laten binden bijvoorbeeld, want dan is voor de ander dan veel te gemakkelijk je alsnog tot machteloosheid te dwingen. Alleen al doordat de ander het initiatief heeft (als dominant) kan hij er makkelijk voor zorgen dat je geen kant meer op kunt. En blijken zijn verlangens niet de jouwe te zijn, dan heb je zachtgezegd een probleem. Want ik zou (zoals mijn ouders zouden zeggen) de hufters niet de kost willen geven dat jouw protesten "er bij horen, en jou plezier verschaffen".
En dit advies geldt ook voor de dominant: laat je niet in de verleiding brengen om die eerste keer al te binden, ook al zijn je intenties nog zo nobel. De verleiding van je sub je ter wille te zijn is gewoon te groot. Alleen al om het risico van paniek te vermijden.

Bovendien: het is gewoon "not done".
Iedere dom èn sub moet weten en ervaren dat binden de eerste keer geen optie is.

laat een adres achter

Piedewiet schreef:
Reintoch schrijft over een eerste afspraakje. Zelf zou ik er nog aan toe willen voegen dat het belangrijk is aan een goede vriend of vriendin te laten weten met wie je een afspraak hebt. Bij voorkeur met naam, adres en telefoonnummer. Mochten het echt vreselijk fout gaan, dan weet die derde er immers ook van en kan (en moet) daar dan naar handelen. Een blind date is immers niet voor niets een blind date.

richtlijnen voor jezelf

Kitty schreef:
Om te voorkomen dat je het slachtoffer wordt van misleiding of iemand met verkeerde bedoelingen kun je voor jezelf een aantal richtlijnen aanhouden, ik heb ze op een rijtje gezet voor je maar met nuchter verstand zijn deze natuurlijk ook zelf te bedenken:

 • heb je langdurig contact met iemand via email praat dan ook eens aan de telefoon met elkaar, dat maakt het beeld dat je krijgt completer en ook het contact anders
 • realiseer je dat je niemand echt leert kennen puur op basis van email contact
 • staar je niet blind op wat iemand zegt je te kunnen bieden, probeer ook te kijken naar andere interesse gebieden die jullie delen. Kijk of je met iemand ook over onbenullige dagelijkse dingen kunt praten, of die ander interesse voor jou als persoon heeft.
 • als een contact goed voelt en je overweegt om met die persoon een spanking te willen gaan ervaren spreek dan eerst op neutraal terrein af. Kijk hoe je voelt bij de ontmoeting, bij een gesprek.
 • ga niet bij een eerste ontmoeting over tot een spanking. Je loopt een enorm groot risico dat iemand je grenzen overschrijdt met alle risico's van dien.
 • stem zeker niet in met het betrekken van een derde persoon die jij niet kent, zo vergroot je de risico's. Dan zijn er twee mensen die jou kunnen misbruiken/mishandelen, daar breng jij in je eentje niets tegen in.
 • als je een eerste ontmoeting hebt zorg dan dat iemand weet waar, met wie en hoe laat je hebt afgesproken. Spreek af dat iemand je tussendoor belt, of jij die persoon belt of een sms stuurt.
 • als je een eerste spanking ervaring hebt afgesproken doe dan hetzelfde als hierboven staat beschreven, vergeet niet dat er maar 1 persoon is die zorg kan dragen voor jouw veiligheid, jij zelf.


Als je alle dingen die eerder hier beschreven zijn, en die nu nog eens opgesomd zijn, naast je neerlegt vraag jezelf dan eens goed af waar je mee bezig bent.

concrete tips

Rein schreef:

 • afspreken op een neutrale plaats, bv stationsrestauratie; dit gesprek is een wederzijdse verkenning en kan de vorm van ‘onderhandelen” aannemen;
 • jezelf voornemen om je bij een eerste keer te beperken tot een gesprek alleen en niet meteen “te gaan spelen”;
 • vooraf de grenzen aangeven, waar je niet overheen wilt gaan;
 • je [gespreks]partner zal niet alleen van zijn eigen gedachten uitgaan, maar hij zal ook vragen naar je wensen en je beperkingen; hij moet een beeld hebben van je wensen.
 • de dominant biedt je een codewoord aan, zodat je kunt zeggen wanneer het echt erg fout gaat; de dominant bedenkt dat de onderdanige in geval van in-trance-geraken niet in staat zal zijn het codewoord te gebruiken en zal dus vooraf ook zelf zijn of haar grenzen hebben getrokken.
 • soms vragen of geven mensen “referenties” van anderen; maar gaat wat ver.
 • Sommigen regelen tijdens een eerste “spelsituatie” een “silent alarm’, gaat ook ver.